Tränings T-shirt färdiga för användning

Idrottsakademins tränings T-shirt är nu färdiga för användning. Akademins basket ungdomar var de första som drog på sig dem. Alla tränings grupper kommer att ha fått sina tränings T-shirt under vecka 49.