23.01.2017

Akademitränarpalaver

De tränare som håller morgonträningar inom ramen för idrottsakademin samlas 3 gånger under skolåret för att gå igenom akademiträningsrelaterade frågor.

Tränarna samlas:

  1. 21.8.2019
  2. 3.1.2020
  3. 20.5.2020

Idrottsakademins kordinator sammankallar.