23.01.2017

Näringslära

Som Idrottsakademins näringsexpert fungerar näringsforskare Heli Reinivuo. Idrottaren erbjuds personlig näringscoaching både på personlig nivå och i grupp (3-8 personer).

        

Pris

I nivåns idrottare: personlig coaching 60 min gratis, efter det timdebitering 64€ / timme

II nivåns idrottare: personlig coaching 60 min 64€, coaching i grupp 90 min 20€ / person

III nivåns idrottare: personlig coaching 60 min 64€, coaching i grupp 90 min 30€ / person

Ravitsemusakatemia Oy betonar i sin verksamhet betydelsen av hälsosamma levnadsvanor och passlig vikt, samt förebyggande av ätstörningar.

Kontakt information:
Heli Reinivuo
heli.reinivuo@gmail.com
tel: 050 5743 570