02.02.2017

Läkartjänster

Som Idrottsakademins samarbetspartner för läkartjänster fungerar Mehiläinen /  Borgå Läkarcentral.

En specialläkare inriktad på Idrottsmedicin

  • undersöker och sköter akuta idrotts- och belastningsskador relaterade till andnings- och blodcirkulationsproblem. Tjänsten betalas av idrottaren.
  • genomför idrottarens hälsogranskningar

Under hälsogranskningen

  • undersöks idrottarens hållning och kroppens rörlighet (höftleder, lår)
  • görs eventuella tilläggsundersökningar, behov av medicinering och tilläggsnäring kartläggs
  • eventuella gömda hjärtsjukdomar kartläggs med hjälp av hjärtfilm (EKG)

Målet med hälsogranskningen är

  • att styra idrottaren mot mer individuell träning
  • förebygga belastningsskador
  • upptäcka eventuella latenta sjukdomar

Pris

I nivåns idrottare 0€

II nivåns idrottare 100€

III nivåns idrottare 129€

Det rekommenderas att en idottare som blivit antagen till Idrottsakademin låter genomföra en hälsogranskning.