23.01.2017

Akademins förmåner

Akademins förmånder under säsongen 2023 – 2024

Idrottarens avgifter / läsår:
I nivåns idrottare 275 €
II nivåns idrottare 225 €
III nivåns idrottare 175 €

Efter betald säsongsavgift har idrottare rätt till följande förmåner:

  1. Akademins morgonträningar. Minst 50h timmar träning under läsåret (onsdag och fredag mornar)
  2. Utrymmena är gratis
  3. Expertföreläsningar minst 1 / läsår
  4. Snabb tillgång till läkare vid eventuella olycksfall
  5. Akademins idrottare har tillgång till förmånliga stödtjänster relaterade till idrott. Stödtjänsterna är mental träning, näringslära, läkartjänster och muskeltäning.
  6. För morgonträningarna får idrottaren godkända kurser / läropoäng. De kan variera i olika läroinrättningar. Mer information under ”Opiskelut
  7. Vid behov hjälp av koordinatorn i frågor relaterade till kombination av studier och träning