23.01.2017

Ansökan till Idrottsakademin

Ansökningstiden till Idrottsakademin börjar 19.2.2024 och tar slut den 24.3.2024 kl 24.00

Ansökningsblankett för läsåret 2024 – 2025

Idrottarna indelas i tre nivåer på basen av tidigare framgång:

I Internationell nivå (Olympiakommitténs stödidrottare eller liknande)

II Nationell toppnivå (landslagets lägergrupp eller liknande)

III Ung person med målinriktad träning mot nationell toppnivå

Ju högre nivå idottaren är vald till inom Idrottsakademin, desto bättre förmåner är hen berättigad till.

Idottaren avgör själv till vilken nivå hen söker. Akademins ledningsgrupp godkänner eller avslår ansökan, eller föreslår plats på lägre nivå.

På beslutet inverkar tidigare års resultatutveckling och framgång samt tränarens utlåtande. Ansökanden till nivå I och II ombeds bifoga utlåtande från sitt eget förbund.

För idrottare som redan är antagna till Idrottsakademin fortsätter medlemskapet enligt uppgjord läroplan. Endast ifall idrottaren önskar höja statusen till en högre nivå ska en ny ansökan lämnas in.

Alla förfrågningar angående ansökan skall riktas till akademins koordinator Sanna Törnroos.

Tel. 050 4677 976