NESTE delade ut verksamhetsbidrag för ungdomsarbete

Idrottsakademin i Östra Nyland var en av de 17 föreningar som fick ta emot verksamhetsbidrag av Neste för unddomsarbete för år 2018. Vid utdelningstillfället, som hölls på restaurant L´amour, delade produktionsdirektör Jukka Kanerva och kommunikationchef Marjaana Suominen ut bidragen. Donationen mottogs av idrottsakademins styrelseordförande Esa Mäki-Tulokas. I sitt tacktal poängterade han vikten av stödet för säkrandet av kontinuiteten i Idrottsakademins verksamhet.
Akademin erbjuder redan nu möjlighet till högkvalitativ träning under skoldagen för nästan hundra ungdomar. Antalet ökar troligen med ca femtio nya idrottare redan till läsåret 2018 – 2019.