Kosten i skick

Kosten i skick Vår näringsexpert EMT Heli Reinivuo föreläste, om ämnet idrottaren kost, onsdagen den 20.9. i POMO-husets auditorium. Bland deltagarna fanns också, glädjande nog, flera vårdnadshavare. I sin föreläsning lyfte Heli upp vikten av att man följer en bra måltidsrytm. I fortsättningen kan man dra nytta av hennes kunskap antingen på tumanhand eller i Läs mer om Kosten i skick[…]

Idrottarens kost

VAKNA – MORGONTRÄNING – SKOLA – LÄXOR – KVÄLLSTRÄNING Dagarna är hektiska för våra unga idrottare. Hur skall vi bygga upp dagens måltider så att den unga har tillräcklig hög energinivå under träningar och återhämtar sig så bra om möjligt efteråt. Vad skall hen äta på match- eller tävlingsdag? Idrottsakademins näringsexpert Heli Reinivuo föreläser i Läs mer om Idrottarens kost[…]