Idrottarens kost

VAKNA – MORGONTRÄNING – SKOLA – LÄXOR – KVÄLLSTRÄNING

Dagarna är hektiska för våra unga idrottare. Hur skall vi bygga upp dagens måltider så att den unga har tillräcklig hög energinivå under träningar och återhämtar sig så bra om möjligt efteråt. Vad skall hen äta på match- eller tävlingsdag?

Idrottsakademins näringsexpert Heli Reinivuo föreläser i ämnet för akademins idrottare i POMO –husets auditorium (Alexandersgatan 20) onsdagen 20.9. kl 8:00 – 9:15. Föreläsningen går på finska och den är gratis för deltagare

Trots att tidpunkten är utmanande hoppas vi att så många vårdnadshavare som möjligt kan delta.