Kosten i skick

Kosten i skick

Vår näringsexpert EMT Heli Reinivuo föreläste, om ämnet idrottaren kost, onsdagen den 20.9. i POMO-husets auditorium. Bland deltagarna fanns också, glädjande nog, flera vårdnadshavare. I sin föreläsning lyfte Heli upp vikten av att man följer en bra måltidsrytm. I fortsättningen kan man dra nytta av hennes kunskap antingen på tumanhand eller i små grupper. Helis kontaktuppgifter hittas i ”för idrottaren” under rubriken ”näringslära”. Föreläsningsmaterialet finns lagrat i ”för idrottaren” under rubriken ”material”.
Med tanke på vikten av en bra måltidsrytm, kom ihåg att alla Idrottsakademimedlemmar får köpa frukost till reducerat pris i simhallens- och Kokonhallens kafeterior samt i Amistos matsal efter morgonträningen. Frukostkuponger kan köpas i kafeteriornas kassa.