Det nya läsåret inleds

Det nya läsåret börjar med en gemensam info i POMO-husets auditorium fre 25.8. kl 8.00 – 9.15 (Aleksandergatan 20). Där får man all information gällande morgonträningar på kommande läsåret.
Den första egentliga morgonträningen hålls ons. 30.8. kl 8.00 – 9.15.