Orienteraren Kasper Reijonen Årets Idrottsakademi-idrottare för läsåret 2016 – 2017

Under Idrottsakademins tränares vårmöte valdes orienteraren Kasperi Reijonen till Årets Idrottsakademi-idrottare för läsåret 2016 – 2017. Som kriterier för valet nämndes hans helhjärtade angagemang i morgonträningarna, hans resultatmässigt uppåtgående trend som orienterare samt hans utomstående fina studieresultat i gymnasiet.

Kasperis idrottsliga bakgrund:
Efter orienteringsklubben OKTrian’s födelse har Elli Virta varit ansvarig för Kasperis träning. Hon har också ansvarat för orienteringsträningarna i idrottsakademin. Före orienteringen tog över hade simning en viktig roll i Kasperis liv fram till och med högstadiet. Resultatmässigt har han gjort stora framsteg. Det stora genombrottet finns dock ännu i framtiden. Kasperi har inte satt upp några storstilade mål som kulminerar i mästerskapsmedaljer utan träningen bygger helt och hållet på att han gillar det han gör. Framgången kommer sen om allt går bra. Han har många fina år framför sig som orienterare.

Jag träffade den nyblivna studenten kvällen innan Jukola kavlen i en idyllisk Borgå å-miljö.

Jag väntar på att rycka in i armén. Tjänstgöringen startar i början av juli i Obbnäs. Våren har varit väldigt hektisk. Efter studentskrivningarna deltog jag i maj i inträdesproven till att juridiska fakulteten. Branschen intresserar mycket och ifall jag inte kommer in nu så försöker jag på nytt nästa vår.

Berätta, Kasperi, hur tycker du det gått att kombinera skola och träning under din gymnasietid.

Jag har inte upplevt några problem med att kombinera studier och idrott. Morgonträningarna var ett väldigt positiv tillägg. De ledda träningstimmarna höll bra kvalitatet. De dagar då jag hade morgonträning tränade jag i allmänhet lättare på kvällen eller så höll jag träningsledigt.
Med tanke på studierna satsade jag på att alltid vara pigg då det var dags för lektioner. På så sätt fick jag en känsla av att skolgången gick riktigt bra på det hela taget. För mig gick det bra att klara av gymnasiet på tre år. Det blev aldrig för jobbigt. Ett par perioder blev jag tvungen att lämna morgonträningarna för att hinna med alla gymnasiekurser.

Har du några råd för de nya medlemmarna i idrottsakademin.
Det är väldigt viktigt att hitta en dagsrytm som passar en själv och som stöder både studier och idrott. Här är de viktigaste bitarna vila och näring. Själv satsade jag hela gymnasietiden på att gå och lägga mig senast kl 23:00. Väckningen hade jag kl 7:00 och på morgonträningsdagar åt jag en lite mindre frukost som jag sen efter träningen byggde på med lite till. Det är viktigt att man tar morgonträningarna i beaktande då man gör upp veckans träningsschema så att helhetsansträngningen inte blir för stor.