Ansökningen till Idrottsakademin för läsåret 2023 – 2024 startar i februari

Ansökningen till Idrottsakademin för läsåret 2023 – 2024 startar 20.2.2023 och pågår till den 26.3.2023. Den elektroniska ansökningsblanketten finns på vår nätsida under ”för idrottaren” fliken. Med i verksamhetet är följande laroanstalter: Borgå Gymnasium, Prakticum, Careeria, Linnankosken lukio, Askolan lukio, Haaga-Helia-yrkehögskola och Sibbo Gymnasium.

Idrottsakademin erbjuder grenspesifika träningar för tillfället i ishockey, innebandy, fotboll, basketboll, simning, konståkning (team- och individuell), friidrott och judo.

I de grenar som inte har ledda grenspecifika träningar, kan idrottaren delta i den allmänna träningsgruppens träningar eller träna på egen hand enligt den personliga tränarens program. Dessa träningar sker i Kokonhallens utrymmen.

Morgonträningarna är på onsdag- och fredagmorgon kl 8.00 – 9.15. Därtill har nivå I och II-idrottarna möjlighet att på mondagar kl 8.00 – 9.00 delta i träningar med fokus på kroppskontroll och -underhåll.

Idrottsakademins årsavgift för läsåret 2022-2023:

– Nivå I (Internationell nivå) 275 €

– Nivå II (Nationell toppnivå) 225 €

– Nivå III ( Utmanar nivå) 175 €

Utöver årsavgiften täcker innebandyförening PSS och fotbollföreningen Futura Juniors de utgifter som morgonträningarna utgör, med en extra avgift. För information om dessa avgifter kontakta de nämnda föreningarnas juniorträningschefer.

För mer information om idrottsakademin kontakta coordinator Tommy Ekblom på tel 044 2308 183 eller tommy.ekblom@iuakatemia.fi.