Sök till Idrottsakademin

Ansökning till Idrottsakademin för läsåret 2018 – 2019 avslutades den 16.3.2018. Sammanlagt fick vi in 68 ansökningar vilket betyder att vi till hösten kommer att ha ca 130 idrottande ungdomar, representerande 20 olika grenar, i vår verksamhet. Idrottsföreningarna tar, mer och mer , över ansvaret för morgonträningarna, vilket är mycket positivt. De nya antagna idrottsakademisterna Läs mer om Sök till Idrottsakademin[…]

Det nya läsåret inleds

Det nya läsåret börjar med en gemensam info i POMO-husets auditorium fre 25.8. kl 8.00 – 9.15 (Aleksandergatan 20). Där får man all information gällande morgonträningar på kommande läsåret. Den första egentliga morgonträningen hålls ons. 30.8. kl 8.00 – 9.15.