Sök till Idrottsakademin

Ansökningsinformation och –blankett finns under fliken ”Idrottaren”. De ungdomar som redan har antagits behöver inte söka på nytt, om de inte vill höja sin Idrottsakademinivå-status. Ifall att du uppfyller kriterierna för nivå 2 eller -1, lönar det sig att ansöka på nytt med den nya nivå-statusen.

Det nya läsåret inleds

Det nya läsåret börjar med en gemensam info i POMO-husets auditorium fre 25.8. kl 8.00 – 9.15 (Aleksandergatan 20). Där får man all information gällande morgonträningar på kommande läsåret. Den första egentliga morgonträningen hålls ons. 30.8. kl 8.00 – 9.15.