23.01.2017

Hakeminen Urheiluakatemiaan

Haku Urheiluakatemiaan lukuvuodelle 2024 – 2025 alkaa maanantaina 19.2.2024 ja päättyy sunnuntaina 24.3.2024 klo 24.00.

Hakemuskaavake lukuvuodelle 2024- 2025.

Urheilijat jaetaan aikaisemman menestyksen perusteella kolmeen tasoon:

I Kansainvälinen taso (Olympiakomitean tukiurheilija tai vastaava)

II Kansallinen kärkitaso ( maajoukkueen leiritysryhmässä tai vastaava)

III Tavoitteellisesti kohti kansallista kärkitasoa harjoitteleva nuori

Mitä korkeammalle tasolle urheilija on valittu Urheiluakatemiaan, sitä paremmat edut hän akatemiasta saa.

Urheilija itse valitsee, mille tasolle hakee. Akatemian johtoryhmä hyväksyy tai hylkää hakemuksen tai ehdottaa paikkaa alemmalla tasolla.

Valintaan vaikuttavat aikaisempien vuosien tuloskehitys ja menestys sekä valmentajan lausunto. I ja II-tasolle hakevien kohdalla pyydetään lisäksi lajiliitolta lausunto.

Jo akatemiassa harjoittelevien urheilijoiden osalta jäsenyys jatkuu automaattisesti tehdyn opintosuunnitelman mukaisesti. Ainoastaan, mikäli urheilija haluaa nostaa statustaan ylemmälle tasolle, tulee uusi hakemus jättää sisään.

Kaikki hakemiseen liittyvät tiedustelut tulee osoittaa akatemian koordinaattorille 

puh. 050 4677976 / Sanna Törnroos

Itä-Uudenmaan Urheiluakatemia