Information till akademiidrottarna

Iiro Välimäki, licentiat i idrottsfysiologi, från Borgå Läkarcentral föreläste för akademiidrottarna onsdagen 24. oktober. Det fanns omkring 60 idrottare på platts i Lyceiparkens skola. Han gick genom idrottarens kost ur flera perspektiv, dess betydelse för den ungas utveckling och vikten av att förebygga sjukdom. I slutet av föreläsningen gav Iiro några tips angående ämnet:

  • Återhämtningsvecka var tredje eller var fjärde vecka!
  • Sömnen bör vara minst 7 h / natt. Man får sova mera!
  • För dagbok över din kost!
  • Ät dig till en bättre idrottare!

Iiros föreläsning hittar du under fliken ”För idrottaren” / materiaalit