Läsåret 2018 – 2019

Det nya läsåret börjar med en gemensam info på fre 24.8. kl 8.00 – 9.00. Den första egentliga morgonträningen hålls ons. 29.8. kl 8.00 – 9.15. Akademins verksamhet är på växande  väg och på hösten har vi cirka 130 idrottare som skall deltaga i träningarna. Av dem är cirka 70 nya.

Borgå Sportkort till försäljing

De lokala föreningarna har tillsammans med Idrottsakademin i Östra Nyland kommit ut med det nya konceptet Borgå SPORTKORT. Med kortet får man tillgång till matcher i flera olika lagsporter på toppnivå i Borgå under hela året 2018. Kortet kostar 40 €. Akilles handboll, Butchers, Futura, Hunters, PSS-damer, PSS-herrar och Tarmo deltar i samarbetsprojektet. Kortet berättigar Läs mer om Borgå Sportkort till försäljing[…]

NESTE delade ut verksamhetsbidrag för ungdomsarbete

Idrottsakademin i Östra Nyland var en av de 17 föreningar som fick ta emot verksamhetsbidrag av Neste för unddomsarbete för år 2018. Vid utdelningstillfället, som hölls på restaurant L´amour, delade produktionsdirektör Jukka Kanerva och kommunikationchef Marjaana Suominen ut bidragen. Donationen mottogs av idrottsakademins styrelseordförande Esa Mäki-Tulokas. I sitt tacktal poängterade han vikten av stödet för Läs mer om NESTE delade ut verksamhetsbidrag för ungdomsarbete[…]

Kosten i skick

Kosten i skick Vår näringsexpert EMT Heli Reinivuo föreläste, om ämnet idrottaren kost, onsdagen den 20.9. i POMO-husets auditorium. Bland deltagarna fanns också, glädjande nog, flera vårdnadshavare. I sin föreläsning lyfte Heli upp vikten av att man följer en bra måltidsrytm. I fortsättningen kan man dra nytta av hennes kunskap antingen på tumanhand eller i Läs mer om Kosten i skick[…]

Idrottarens kost

VAKNA – MORGONTRÄNING – SKOLA – LÄXOR – KVÄLLSTRÄNING Dagarna är hektiska för våra unga idrottare. Hur skall vi bygga upp dagens måltider så att den unga har tillräcklig hög energinivå under träningar och återhämtar sig så bra om möjligt efteråt. Vad skall hen äta på match- eller tävlingsdag? Idrottsakademins näringsexpert Heli Reinivuo föreläser i Läs mer om Idrottarens kost[…]

Presentation av idrottare: Annina Levälampi

Annina Levälampi börjar nästa termin som den första nivån -I (internationell nivå) idrottaren i Idrottsakademin i Östra Nyland. Annina Levälampi som spelar för Porvoon Salibandyseura har hört till sin åldersklass landslagstrupp redan i tre år. Hon har VM–tävlingarna 2016 i färskt minne. Annina skadade sig då i gruppspelets sista match mot Tjeckien. Nu har hon Läs mer om Presentation av idrottare: Annina Levälampi[…]

Orienteraren Kasper Reijonen Årets Idrottsakademi-idrottare för läsåret 2016 – 2017

Under Idrottsakademins tränares vårmöte valdes orienteraren Kasperi Reijonen till Årets Idrottsakademi-idrottare för läsåret 2016 – 2017. Som kriterier för valet nämndes hans helhjärtade angagemang i morgonträningarna, hans resultatmässigt uppåtgående trend som orienterare samt hans utomstående fina studieresultat i gymnasiet. Kasperis idrottsliga bakgrund: Efter orienteringsklubben OKTrian’s födelse har Elli Virta varit ansvarig för Kasperis träning. Hon Läs mer om Orienteraren Kasper Reijonen Årets Idrottsakademi-idrottare för läsåret 2016 – 2017[…]

Det nya läsåret inleds

Det nya läsåret börjar med en gemensam info i POMO-husets auditorium fre 25.8. kl 8.00 – 9.15 (Aleksandergatan 20). Där får man all information gällande morgonträningar på kommande läsåret. Den första egentliga morgonträningen hålls ons. 30.8. kl 8.00 – 9.15.