23.01.2017

Akademitränarpalaver

De tränare som håller morgonträningar inom ramen för idrottsakademin samlas tre gånger under skolåret för att gå igenom akademiträningsrelaterade frågor.

Tränarna samlas:

  1. Vid skolårets början, i mitten av augusti
  2. Efter första terminen, i början av januari
  3. Vid skolårets slut, i slutet av maj.

Idrottsakademins kordinator sammankallar.