23.01.2017

Akademitränarpalaver

De tränare som håller morgonträningar inom ramen för idrottsakademin samlas 6 gånger under skolåret för att gå igenom akademiträningsrelaterade frågor.

Tränarna samlas:

  1. 22.8.2018
  2. 26.9.2018
  3. 21.11.2018
  4. 30.1.2019
  5. 27.3.2019
  6. 22.5.2019

Idrottsakademins kordinator sammankallar.