23.01.2017

Skolning

Idrottsakademin ordnar under varje läsår en gemensam föreläsning för akademins idrottare. Temat under våren 2017 är mental träning. Psykolog Vilhelmiina Välimäki föreläser om ämnet ”Hur styra prestationen med hjälp av mental träning” Föreläsningen ordnas i Linnankosken lukio ’s auditorium fredag 3.3 kl 8-9.15 (föreläsning på finska).

Temat under hösten 2017 är Idrottarens näring.