23.01.2017

Akademins förmåner

Akademins förmånder under säsongen 2019 – 2020

Idrottarens avgifter / läsår:
I nivåns idrottare 250 €
II nivåns idrottare 200 €
III nivåns idrottare 150 €

Efter betald säsongsavgift har idrottare rätt till följande förmåner:

  1. Akademins morgonträningar. Minst 50h timmar träning under läsåret (onsdag och fredag mornar)
  2. I och II-nivåns idrottare har möjlighet att deltag i rörlighets- och återhämtningsövningar i Kokonhallen på mondags morgonen. Naprapat Kalle Tolsa tar hand om träningen.
  3. Utrymmena är gratis
  4. Expertföreläsningar minst 1 / läsår
  5. Snabb tillgång till läkare vid eventuella olycksfall
  6. Akademins idrottare har tillgång till förmånliga stödtjänster relaterade till idrott. Stödtjänsterna är mental träning, näringslära, läkartjänster och muskeltäning.
  7. För morgonträningarna får idrottaren godkända kurser / läropoäng. De kan variera i olika läroinrättningar. Mer information under ”Opiskelut”
  8. Första årets studerande får en teknisk t-skjorta försedd med Idrottsakademins logo
  9. Vid behov hjälp av koordinatorn i frågor relaterade till kombination av studier och träning