Höstsäsongen är igång

Idrottsakademins tredje läsår har kommit igång. Höstsäsongen inleddes av 106 idrottare representerande 16 olika idrotter. Innebandy har hela 34 deltagare så det blir full fart i Aurorahallen på onsdags- och fredagträningarna.

En annan stor grupp bildar fotbollsspelarna som är 17 till antalet. Fotbollens träningsförutsättningar har ju blivit mycket bättre nu då Uusimaa-Arenan byggts.

Idrottsakademins morgonträningar dras av 13 lokala idrottsföreningars utbildade tränare.

Utöver onsdags- och fredagsträningarna har I- och II-nivåns idrottare möjlighet att delta i ett rörlighets- och kroppvårdsträningspass (bilden) i Kokonhallen på måndagar kl. 8.00 – 9.00. Träningarna dras av konditionstränaren Kalle Tolsa.

Måndagsträningarnas syfte är att förbättra idrottarnas möjligheter att hålla kroppen i skick i takt med att träningsmängden och intensiteten ökar.