Läsåret 2019 – 2020

Det nya läsåret börjar med en gemensam info i Linnankoski Lukio auditorium på fredagen 23.8. kl 8.00 – 9.00. Den första egentliga morgonträningen hålls ons. 28.8. kl 8.00 – 9.15.