Joni Rönneberg från Liikuntakeskus Kraftverk med i Idrottsakademins tränarteam

Idrottsakademin har för tillfället 15 tränare. Nu utökas tränarteamet med ytterligare en, då den almänna träningsgruppen får en tilltränare i Joni Rönneberg. Joni tar över onsdagsmorgonens träning i den nämnda gruppen. Jonis egen idrottsbakgrund  är mångsidig. Han har sysslat med bl.a. amerikansk fotboll, utförs- och terrängcykling, crossfit, Brasiliansk jujutsu, klättring och redskapsgymnastik. Hans motto har varit: – Jag gör det som känns roligt. I idrottsakademinsträningarna fokuserar vi på att förbättra  rörligheten och kroppskontrollen.

Jonis huvudsyssla är att driva Liikuntakeskus Kraftverks verksamhet, som han var med om att starta för fyra år sen. Det nya träningssamarbetet gör det möjligt för akademiidrottarna att utnyttja Kraftverks mångsidiga utrymmen i träningen.