Sök till Idrottsakademin

Ansökning till Idrottsakademin för läsåret 2018 – 2019 avslutades den 16.3.2018. Sammanlagt fick vi in 68 ansökningar vilket betyder att vi till hösten kommer att ha ca 130 idrottande ungdomar, representerande 20 olika grenar, i vår verksamhet. Idrottsföreningarna tar, mer och mer , över ansvaret för morgonträningarna, vilket är mycket positivt. De nya antagna idrottsakademisterna informeras om antagandet under april månad.

Trots att ansökningstiden är över, går det ändå att lämna in sin ansökan i efterhand. Den elektroniska ansökningsblanketten finns under ”För Idrottaren”-fliken.