Sök till Idrottsakademin

Ansökningsinformation och –blankett finns under fliken ”Idrottaren”. De ungdomar som redan har antagits behöver inte söka på nytt, om de inte vill höja sin Idrottsakademinivå-status. Ifall att du uppfyller kriterierna för nivå 2 eller -1, lönar det sig att ansöka på nytt med den nya nivå-statusen.