Sök till Idrottsakademin

Ansökning till Idrottsakademin för läsåret 2018 – 2019 startade i början av  februari och slutar 16.3.2018. Ansökningsinformation och –blankett finns under fliken ”Idrottaren”. De ungdomar som redan har antagits behöver inte söka på nytt, om de inte vill höja sin Idrottsakademinivå-status. Ifall att du uppfyller kriterierna för nivå 2 eller -1, lönar det sig att ansöka på nytt med den nya nivå-statusen.